el_tolstyh (el_tolstyh) wrote,
el_tolstyh
el_tolstyh

Перевыполняют план труда на немцев, в то время как в Ленинграде ...

Блин, до чего же мерзкий язык и содержание... Перепечатка 1942 года Ворошиловградской немецкой оккупационной газетки

Розповідь про Німеччину
Разом з сотнями дпіпропетров дів виїхала я 12 лютого добро вільно до Німеччини. Зупинились у Гсмербурзі, тут розформували нас на партії і відправили до Нюренберга. Після кількох днів відпочинку ми пішли на фабрику. До кож ної з нас підійшов майстер.
Одяг нутий у халат, накрахмалшіу со рочку при краватці, приємний і дуже ввічливий—він ще раз під тверджував висоту культуру ні мецького виробництва.
Кожній з нас майстер не практиці показав весь процес роботи. Мшіе, як вагітну, поставили працювати на верстаті—вкладува ти діная в коробки. Через кілька днів роботи я замість норми 4000 коробок давала 6—7 тисяч, краще навіть німі к-робітниць, яких чимало працювало поруч з нами. Чол віки одержали спец одяг, жінкам видали фартухи. Скрізь па фабриці дуже чисто. Кожен з нас одержував щодня салфетку для витирання рук. За 15 хвилин до гудка ми кінчали працю і провадили приборку своїх робочих міепь. Ш умови значно підвищували продуктив ьі'-ть. 1 ми без будьяких загроз і .ота ановщини" перевиконува ли норми. Жили у великих кімнатах, на другому поверсі у центрі міста, па одному подвір’ї з місщвими німцями.
У будинку працював душ. Коли було треба, ми кори стувалися газовими пічками, яких дуже багато. До нас у гості ча сто заходили німки, розпитували про наше життя, розказували про себе. Бували у нас і майстри, які цікавилися, чи подобаються нам умови роботи. Кілька разів у нас! б в ваш підприємець, власник [фірми Кайн і К-о, який привітно розпитував про наші потреби і допомагав нам добре влаштува тися, Взагалі всі, починаючи від

Ворсшиловградська Бір ;жа праці об’явила добро вільний набір інженерів і робітників різних кваліфіка цій для поїздки на роботу до Кім.еччики. Щоб позна йомити населення міста з деякими умовами праці на- I ших робітників на німець- I ких підприємствах, редакція і друкує розповідь Неллі Бер | надської з м. Дніпропет | ровська, яка повернулася з Німеччини додому.

робітників'! до керівників під приємства, поводилися з нами ввічливо і приязно. Харчування було достатнє Ран ком перед роботою давали кофе з молоком. О 9 годині ранку суп з м'ясом, о 12 годині суп м’ясний. О 3 годині під час перерви ми купували у буфеті бутерброди, пиво. Увечері після роботи теж м’ясний суп з картоплею, іноді каша, а коли макарони. У неділю нам давали масло. Кожний що дня одержував 300 грамів хліба. Ми часто гуляли по красивих, чистих вулицях Нюренберг на всіх справив приємне вражіння.

Це велике індустріальне місто, подібне до нашого Дніпропетров ська, тільки без жодного зруй ' нованого помешкання. Важливий промисловий центр Баварії. Ве лика кількість старовинних бу динків, навкруги високі гори. У Німеччині існує карткова си схема на одяг і деякі продукти. Такі речі, як годинник, можна КУПИТИ зовсім вільно, він коштує 22-30 марок. Комерційний хліб без карток коштує 79 пф. кіло грам, по картках він значно де шевше. Трохи поношений фрак можна купити за 12 марок. Кар топля без карток —10 пф. кіло грам. Чорне пиво коштує 25 пф.

пляшка. На базарах багато різних продуктів, між іншим літр моло ка коштує 3 пф. Так що за одну мард<у можна добре прожити ці лий дець. У вільний час ми слухали ра діо, яке провів нам директор. Були різні гри, одержугали га зети. Часто бесідували з німець кими робітниками і робітницями. Між іншим вони нам сказали, що дніпропетровські робітники працюють значно краще францу зів, які до нашого приїзду ро били на дій же фабриці. Одна моя знайома німецька ро бітниця одержувала ЗО марок на тиждень. 6 марок платила за квартиру, решта залишалася їй на життя. Матері з дітьми, чоло віки яких на фронті, одержують від держави велику допомогу. Бачила багато наших полоне них, які працюють на фабриках, заводах, у сільському господар стві і навіть у лазнях.

На почат ку травня мене поклали до лі карні, де я наробила сина. Про лікарню я довго розказувати не буду, бо Варя Борисова, яка приїха. а раніше, про все читачам док"адно розповіла. Скажу тіль ки, що серед їжі иввистачало мабуть лише птичого молока. Лікарі й сестри милосердя ото чили мене ніжною турботою. І ось подивіться (Нелля Бервадська показує маленького сина), яка у мене дитина—в честь Німеччини я її назвала Вальтером. Одержав ши на дорогу продукти, я виїха ла додому, хоч їхати дуже не хотілося. Я завжди згадуватиму з ра дістю незабутні дні перебування у Німеччині і з погордою скажу, що і я вклала свою працю в історичну справу будівництва нового життя.

А. БОЧКО В. .Дніпропетровська газета*, № 153(221).
Tags: ЛНР, Лживый Запад, Лживый_Запад, Россия, клеветники
Subscribe

promo el_tolstyh march 19, 2018 21:34 1
Buy for 300 tokens
Военно-Историческое общество "Ингерманландский полк" Битва при Гангуте и Ингерманландский полк КАК СОЗДАВАЛСЯ И ПОЧЕМУ НЕ БЫЛ ОТКРЫТ МУЗЕЙ «ГАНГУТСКИЙ МЕМОРИАЛ». Часть 3 Мемориальная Пантелеймоновская церковь. Пантелеймоновская улица (улица Пестеля), дом № 2а. Фото 2010-х годов. ГАНГУТСКИЙ…
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 2 comments